Back to Being

”Being” eller ”Varat” är författaren Eckhart Tolles benämning för det ursprungliga i tillvaron: lugnet, harmonin – det som alltför ofta får ge vika för stress, måsten och, inte minst, våra egna egon. Tolle liknar detta "Vara" det som i religion kallas för Gud. "Varat" är dock ett mer öppet och universellt koncept. Vi vill hjälpa människor att hitta tillbaka till detta ”Vara” genom att erbjuda böcker som förhoppningsvis kan inspirera till att ”tänka utanför lådan”.Företaget bildades i september 2008. Vår affärsidé är att översätta böcker från engelska till svenska och tvärt om och publicera dem via eget förlag. Vi väljer främst böcker om ämnen som vi brinner för själva, exempelvis rättigheter för både djur och människor, hälsa, personlig utveckling och alternativ forskning. Vi arrangerar även föredrag om dessa ämnen.Vi är även återförsäljare för Biofood, Helhetshälsa och Bukowski-nallar. Besök Post-Lisas butik för att se hela vårt sortiment!Vitig information: Back to Being är ett religiöst och politiskt obundet företag. Vi är inte bundna till några särskilda -ismer eller dogmer av något slag.